سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چون نیکوکارى بر زمانه و مردم آن غالب آید و کسى به دیگرى گمان بد برد ، که از او فضیحتى آشکار نشده ، ستم کرده است . و اگر بدکارى بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسى به دیگرى گمان نیک برد خود را فریفته است . [نهج البلاغه]
دهکده آرامش
 
منابع کارشناسی ارشدتربیت بدنی

کتابها و منابع ذکر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزار شده در دوره های گذشته و تجربه های دانشجوی شرکت کننده و دانشجویان ارشد و نظر اساتید محترم است

گردآورنده :علیرضامحبی(کارشناس تربیت بدنی).

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / دکتر گایینی – دکتر دبیدی روشن
- فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / کاستیل / 5 استاد
- فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / دکتر خالدان
- فیزیولوژی ورزشی ( 1) انرزی و تغذیه / دکتر خالدان
- راهبردهای تغذیه ای در فعالیتهای ورزشی و کنترل وزن / دکتر گایینی
- مبانی تغذیه ورزشی / محبی – فرامرزی
منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات حرکت شناسی و بیومکانیک
- مقدمات بیومکانیک ورزشی / دکتر حیدر صادقی
- بیومکانیک فنون ورزشی / دکتر نمازی زاده
- حرکت شناسی / دکتر تندنویس
- اصول حرکت شناسی ساختاری / دکتر دبیدی روشن
منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات رشد و تکامل یادگیری حرکتی
- یادگیری حرکتی از اصول تا اجرا / اشمیت / دکتر نمازی زاده – دکتر واعظ موسوی
- یادگیری و کنترل حرکتی / اشمیت و تیموتی لی / دکتر حمایت طلب و قاسمی / 2 جلدی
- مفاهیم و کاربرد یادگیری حرکتی / مگیل / دکتر واعظ موسوی – دکتر شجاعی
- رشد و تکامل حرکتی / هی وود/ دکتر نمازی زاده – دکتر اصلانخانی
- رشد حرکتی / معصومه شجاعی
- مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی/ ویرایش جدید / دکتر رحمانی نیا
- اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی / مک موریس / دکتر حمایت طلب – قاسمی
منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / دکتر محمود شیخ و همکاران
- سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی / دکتر هادوی
منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی تربیت بدنی
- فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم
- فرهنگ انگلیسی – انگلیسی آکسفورد ورزشی و تربیت بدنی / میچل کنت
- زبان تخصصی تربیت بدنی / ژاله معماری
- مجموعه متون تخصصی انگلیسی تربیت بدنی / دکتر طهماسبی – فرزانه حاتمی / دو نوع 100 متن و 200 متن
- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزشی – دکتر کوزه چیان
- فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی / انگلیسی – فارسی / دکترخواجوی
- انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی / دکتر خسرو ابراهیم
- متون تخصصی تربیت بدنی / شهبازی – علیدوست
-منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات حرکت اصلاحی و آسیب شناسی
- راهنمای پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو
- آسیب شناسی ورزشی / ویرایش جدید (اضافات 6 فصل) / حمید خداداد
- حرکات اصلاحی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو
منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات مدیریت ورزشی
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی / دکتر حمیدی
مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر حمیدی
مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر سجادی
مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فیزو) / دکتر حمیدی و همکاران
مدیریت سازمانهای ورزشی / آگوستا هرناندز / دکتر الهی – دکتر خسروی زاده

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط علیرضا محبی 91/5/18:: 12:18 عصر     |     () نظر
درباره
صفحه‌های دیگر
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها